Misverstanden kunnen overal voorkomen. Ouders zijn altijd welkom om dergelijke punten te bespreken met de groepsleerkracht, het managementteam of de directeur. In goed overleg streeft de school naar oplossingen.

Indien de ouders en de school er samen niet uitkomen, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. De vertrouwenspersoon is mw. Althea Tournier. Zij zal de ouders verder helpen en indien nodig wijzen op de Klachtenregeling.

Onderstaand vindt u het formulier voor de klachtenregeling van B.O.O.R.:

Downloaden (PDF, 173KB)