Gezocht: Sportieve vrijwilligers voor TSO Sport Only
Bent u sportief en lijkt het u leuk om kinderen te begeleiden?
Dan zijn we op zoek naar u!

 Dag  Tijd  Groepen
 maandag 11:45 – 12:15 uur
12:20 – 12:50 uur
4b, 5a, 6a, 6b
4a, 5b, 6b N1, N2, N3 en N4
 dinsdag 11:45 – 12:30 uur 7a, 7b, 8a, 8b en N4
 donderdag 11:45 – 12:15 uur
12:20 – 12:50 uur
4a, 5a, 6b, N1, N2, N3 en N4
4b, 5b, 6a
 vrijdag 11:45 – 12:30 uur 7a, 7b, 8a, 8b

Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Leo, juf Patricia en meester André.
Mailen kan naar andre@osbsdekameleon.nl

Hopelijk tot ziens.

Leertijd uitbreiding (LTU)

De Kameleon biedt met inzet van gemeentelijke middelen al jaren LTU aan om de kansen van leerlingen op schoolsucces te vergroten. Dit jaar hebben de leerlingen ook de mogelijkheid te kiezen voor een activiteit waarmee ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De LTU wordt voor alle leerlingen ingezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vakleerkracht.

‘Dit schooljaar staat er een gevarieerd en rijk aanbod op het programma:
Wetenschap en techniek, drama, dans, art, Engels, zorgopoly, politiek, programmeren, koken en natuur.’

De keuze uren zijn op:

 • Groep 4b, 5b, 6b
  woensdag:
  11:05 – 12:05
 • Groep 1b, 2b, 3b
  woensdag:
  12:35 – 13:20
 • Groep 1a, 2a, 2c, 3a
  vrijdag:
  08:50 – 09:35
 • Groep 7 en 8
  vrijdag:
  10:05 – 11:05
 • Groep 4a, 5a, 6a
  vrijdag:
  11:20 – 12:20
 • Groep N1 – N4
  vrijdag:
  12:50 – 13:50
SchoolSportVereniging

In het kader van SSV (SchoolSportVereniging) en Lekker Fit! biedt de school naschoolse sportactiviteiten aan. Ook hier streeft de school naar een gevarieerd aanbod. Dit jaar kunnen de leerlingen kennis maken met onder andere acrofit, dansen, tennissen en schermen. De leerlingen kunnen zich, met toestemming van hun ouders, hiervoor opgeven.

Leertijdintensivering

Daarnaast zet de school sinds twee jaar ook leertijdintensivering in op het vakgebied begrijpend luisteren en (begrijpend) lezen en plusgroepen voor meerbegaafde leerlingen van groep 4 t/m 8.  Bij de leertijdintensivering wordt een extra leerkracht ingezet voor ondersteuning van een instructiegroep.