De Kameleon is een gecertificeerde school voor het jeugdeducatiefonds (www.jeugdeducatiefonds.nl)
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.
De Kameleon biedt met middelen vanuit het Jeugdeducatiefonds studieklassen voor de bovenbouwgroepen aan.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
Leren leren
Studievaardigheden
Rekenen
Leren plannen

Voor leerlingen uit groep 8 is er ook extra aandacht voor de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Ouders krijgen een brief om hun kind hiervoor aan te melden.