Misverstanden kunnen overal voorkomen. Ouders zijn altijd welkom om dergelijke punten te
bespreken met de groepsleerkracht, het managementteam of de directeur. In goed overleg
streeft de school naar oplossingen. Indien de ouders en school er samen niet uitkomen,kunnen de vertrouwenspersonen worden ingeschakeld. De interne vertrouwenspersonen
zijn mw. Althea Tournier en mw. Karin Schaeffer. Zij zullen de ouders verder helpen en indien
nodig wijzen op de Klachtenregeling.
Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan
is er een rol voor de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen
van stichting BOOR zijn de heer Paul van Lange en mevrouw Jakkie Ames. Je kunt hen
benaderen via onderstaande contactgegevens:
E-mailadres: paul@paulvanlange.nl of telefoon: 084 0031980
E-mailadres: jakkie_ames@hotmail.com of telefoon: 06 135 70625

Onderstaand vindt u het formulier voor de klachtenregeling van B.O.O.R.:

Downloaden (PDF, 173KB)