Soms ontkomt de school niet aan een leerling te straffen. In situaties waarbij de leerling de sociale en fysieke veiligheid van medeleerlingen en medewerkers van school in gevaar brengt, kan de directeur een leerling toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen.

Onderstaand vindt u het protocol schorsing en verwijdering leerlingen:

Downloaden (PDF, Onbekend)