Op De Kameleon wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen.

In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van de leerlingen worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Het schoolbestuur heeft met leveranciers van de school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders
daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van het schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Hier kunt u de Privacyverklaring raadplegen. Er staat beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Toestemming beeldmateriaal.
Bij inschrijving van uw kind op school heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming geldt zolang uw kind bij ons op school zit, tenzij u de toestemming geheel of gedeeltelijk intrekt. Wijzigingen over gegeven toestemming kunt u mailen naar info@osbsdekameleon.nl