Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. 

De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, zoals: 

  • schoolreis 
  • Sinterklaas 
  • Paasviering 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00 per kind. Dit bedrag is met instemming van de MR goedgekeurd. Het bedrag voor leerlingen uit groep 8 is €110,00 per kind. Dit in verband met het kamp dat wij organiseren in de maand mei. Het kamp is een onderdeel van ons curriculum; wij gaan ervan uit dat alle leerlingen uit groep 8 mee gaan op kamp.  

Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden echter niet door de overheid bekostigd. Deze activiteiten moeten op een andere manier betaald worden. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze extra activiteiten voor de kinderen.
Wij vragen u om als ouder/verzorger de vrijwillige bijdrage te leveren, zodat wij de activiteiten kunnen organiseren. Kinderen van ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, mogen altijd meedoen met de activiteiten. Wel kan de school besluiten om, als er door alle ouders samen niet voldoende geld wordt opgehaald, de activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of niet door te laten gaan.  Wij kunnen uw bijdrage goed gebruiken en het is dus belangrijk dat alle ouders/ verzorgers meebetalen.   

 U ontvangt een email van WisCollect met een link om de ouderbijdrage online te betalen. De bijdrage kan ook in termijnen en contant worden betaald aan mvr. Nathalie Bouman.

* n.b. Werkweek en kamp vormen een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum.
Alle leerlingen nemen hieraan deel.