Schoolfonds

Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage: het schoolfonds.

Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die de school toch belangrijk vindt voor de kinderen.
Hierbij valt te denken aan sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, excursies, sporttoernooien, schoolreisjes, verzekering, enz.
Aangezien het hier oudergelden betreft, beslist de oudergeleding van de MR hoe het geld wordt besteed. De ouderbijdrage voor de schakelgroepen en groep 1 tot en met 7 is € 50 per schooljaar. Voor groep 8 is de ouderbijdrage hoger vanwege de werkweek, namelijk € 110,-.

De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
IBAN NL 90 INGB 0000 923586, ter attentie van ‘Ouderraad osbs De Kameleon’.
Vermeld hierbij ook de naam en groep van de leerling. De bijdrage kan ook in termijnen en contant worden betaald aan dhr. Dion Ista.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar toch is het belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, kan de ouder dit op school kenbaar maken zodat er samen een betalingsregeling kan worden getroffen.

* n.b. Werkweek en kamp vormen een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum.
Alle leerlingen nemen hieraan deel.