Opening schooljaar 2020-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar. De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:10 uur tot 14:20 uur. In de eerste schoolweek krijgt uw kind de schoolgids, de jaarplanner en een invulformulier voor de actuele gegevens mee.

Helaas heeft de hele wereld nog onverminderd te maken met het coronavirus en zullen we daardoor ook in het nieuwe schooljaar de coronamaatregelen van het RIVM, de PO-raad en stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam hanteren. Wij rekenen op uw begrip en medewerking, zodat we samen onze school veilig kunnen houden voor de leerlingen, ouders en het personeel. De veiligheid- en hygiënemaatregelen in verband met het coronavirus leest u hieronder.

Wij wensen iedereen een fijn en plezierig schooljaar toe.

Team osbs De Kameleon

Coronamaatregelen

De hygiënemaatregelen blijven van kracht. Er wordt dus vaak handen gewassen en extra schoongemaakt.

Er zijn looproutes voor het naar binnen en buiten gaan. Dagelijks houden dezelfde groepen tegelijkertijd pauze. De kinderen gaan na schooltijd of hun extra les direct naar huis.

De leerkracht houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. Het is niet nodig dat de leerlingen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ouders

De ouders blijven ook in het nieuwe schooljaar buiten het schoolplein. Dit houdt in dat de leerlingen zelf het schoolplein oplopen en verlaten aan het eind van de schooldag. De leerkrachten staan klaar op het schoolplein en begeleiden hun groep.

Wilt u er alstublieft op letten dat u ook buiten de hekken 1,5 meter afstand van elkaar houdt en de ingang van het schoolplein vrijhoudt.

Risicogroepleerlingen

Als uw kind in een risicogroep valt volgens de richtlijnen van het RIVM, vragen wij u contact op te nemen met de behandelend arts om advies te vragen hoe uw kind veilig naar school kan. Wanneer de arts het niet verantwoord vindt om uw kind naar school te laten gaan, verwachten wij dat uw kind  online alle lessen volgt die op school worden gegeven. In dit geval kunt u dit afstemmen met de leerkracht van uw kind.

Wanneer blijft uw kind thuis?

De school past de RIVM-adviezen streng toe. Uw kind blijft thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen / benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Koorts boven 38 graden Celsius

Wanneer uw kind 1 of meerdere klachten heeft, kunt u uw kind laten testen via de GGD (telefoon:  0800-1202). Wanneer uw kind positief getest is op corona moet uw kind tenminste 7 dagen thuisblijven. Uw kind mag pas naar school komen als hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Als iemand in het huishouden koorts heeft boven de 38 graden en/of benauwd is, blijft uw kind ook thuis. Heeft iemand in uw huishouden corona dan moet uw kind tenminste 14 dagen thuisblijven nadat diegene 24 uur klachtenvrij is. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf 3 leerlingen per groep) nemen wij contact op met de GGD. In dat geval wordt u door ons verder geïnformeerd.

Wegstuurbeleid

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.

Personeel

Enkele personeelsleden vallen in de risicogroep en kunnen beperkt op school werken. Ook zou het kunnen gebeuren dat iemand van het personeel klachten krijgt. Hierdoor kan het zijn dat uw kind een andere leerkracht heeft of, in het uiterste geval, naar huis wordt gestuurd. We doen ons best om dit laatste te voorkomen.C

Update 16 29-05-2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wij zijn nog in afwachting van richtlijnen vanuit ons bestuur en het protocol vanuit de PO-raad met betrekking tot de volledige opening van de basisscholen per 8 juni. Blijf deze website volgen voor nieuwe updates.

Maandag 1 juni zijn de kinderen vrij in verband met Pinksteren.

Update 15 20-05-2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Gisteren is de persconferentie geweest waarin is medegedeeld dat de basisscholen per 8 juni weer volledig opengaan. Voorwaarde blijft wel dat de komende twee weken vast komt te staan dat het echt veilig is om de scholen helemaal te heropenen*.

Wij wachten op dit moment de nieuwe richtlijnen af van ons bestuur en het protocol vanuit de PO-raad. Hiermee gaan wij ons plan maken voor de volledige opening van de school. Zodra dit plan af is, zullen wij u hierover informeren.

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten vanwege Hemelvaart. Wij wensen u een fijn lang weekend.

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut

Directeur

*bron nos.nl

Update 14 13-05-2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De A-groepen zijn afgelopen dinsdag weer van start gegaan op school en vandaag de schakelklassen. De B-klassen starten morgen. We zijn blij dat de kinderen weer naar school komen. We hebben ze gemist!

Hierbij willen wij nog een wijziging doorgeven met betrekking tot het meegeven van eten en drinken. Wij hebben van ouders vernomen dat hun kind naast fruit ook graag brood zou willen eten. Vanaf volgende week kunt u uw kind naast het fruit ook een gezonde boterham meegeven.

Volgende week donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten vanwege Hemelvaart. De leerlingen hebben dan geen les.

Hieronder nogmaals de link naar het schoolrooster

Update 14 27-04-2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),                             

Op 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen na de meivakantie weer open gaan. In het begin alleen nog de helft van de school en zodra het kan helemaal. U begrijpt dat we heel blij zijn om na de vakantie de kinderen weer te verwelkomen op school. We hebben het directe contact met hen ontzettend gemist. 

Gedeeltelijke opening

Het zal na de vakantie niet meteen al ‘normaal’ zijn. Het kabinet heeft scholen gevraagd om te zorgen dat alle leerlingen voor ongeveer 50% van de tijd naar school kunnen. We hebben op dit moment ongeveer 50% minder teamleden beschikbaar voor het onderwijs op school. Veel medewerkers en/of hun gezinsleden vallen in de risicogroep. Ook hebben we rekening te houden met medewerkers die met verkoudheidsverschijnselen thuis moeten werken. Dit is een grote onzekerheid voor de voortgang van het onderwijs. Wij vragen u hier na de opening ook rekening mee te houden. Bij uitval van lessen door ziekteverzuim van personeel, zullen wij proberen u tijdig te informeren. Als het ziekteverzuim langer duurt, zullen wij ons best doen om een passende oplossing te vinden.

Bovenstaande heeft als gevolg dat we na de meivakantie niet meteen de fysieke lessen voor de helft van de onderwijstijd kunnen opstarten. We gaan werken met een continurooster om te voorkomen dat gedurende dag wisselende medewerkers voor de klas staan en de haal- en brengmomenten te beperken. Om te kunnen voldoen aan de richtlijn ‘onderwijs in kleine groepen’ starten wij vanaf dinsdag 12 mei met het rooster in de bijlage. Op deze manier hebben wij steeds de helft van alle groepen op school.

(Digitaal) thuisonderwijs

Een deel van het personeel gaat weer fysiek les geven in de school. In sommige groepen staat hierdoor een andere leerkracht voor de klas. Er is veel overleg en afstemming nodig tussen de fysiek beschikbare medewerkers en de thuiswerkende medewerkers. De dagen dat uw kind niet op school is, volgt het thuisonderwijs zoals dat de afgelopen weken is gegeven. De inhoud van het thuisonderwijs wordt zo aangepast, dat het aansluit op de lessen die op school worden gevolgd. Het thuisonderwijs vervalt op de dagen dat de kinderen op school onderwijs volgen.

Hygiënemaatregelen

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen onderling niet nodig 1,5 meter afstand te houden. Bij kinderen ten opzichte van volwassen is dit alleen nodig waar mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. Om die reden verzoeken wij de ouders buiten het schoolhek te blijven. De leerkrachten staan 8.30 uur op het schoolplein in de aangegeven vakken, zodat ze gestructureerd en met voldoende afstand van elkaar naar binnen kunnen gaan.

In de middag staan de leerkrachten weer om 13.00 uur op het schoolplein, zodat de leerlingen vanaf daar (mee) naar huis kunnen. Ook dan vragen wij u om, op 1,5 meter afstand van elkaar, buiten het hek te blijven wachten.

Het RIVM geeft ook duidelijke richtlijnen over hoe we ons binnen de school moeten gedragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar houden wij ons aan. We zorgen voor extra hygiënemaatregelen in de klassen. De schoonmaakuren worden uitgebreid, zodat bijvoorbeeld het meubilair en handgrepen dagelijks worden schoongemaakt. Er zijn voldoende papieren handdoekjes, desinfecteerspray en handzeep. De leerlingen en medewerkers wassen hun handen:

 • bij binnenkomst en voor het naar huis gaan, voor en na het buitenspelen
 • voor en na het eten (geef uw kind een fruithapje en iets te drinken mee)

Veelgestelde vragen

Heeft u meerdere kinderen op onze school en levert het rooster voor uw werk onoverkomelijke problemen op? Neem dan contact op met mevrouw Danielle Corral (MT-lid), danielle@osbsdekameleon.nl

Valt uw kind in de risicogroep of een ander gezinslid? Wij vragen u om dit zo snel mogelijk te mailen naar de groepsleerkracht. Uw kind is in dat geval vrijgesteld van onderwijs op school. Wel verwachten wij dat uw kind dan deelneemt aan het thuisonderwijs.

Is uw kind ziek of heeft het verkoudheidsverschijnselen? Wij vragen u uw kind ziek te melden en thuis te houden.

Ik heb een vitaal beroep. Kan mijn kind (nog) gebruik maken van de noodopvang? De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft doorgaan, zoals voor de vakantie.

Maakt u zich zorgen over de opening van de school of heeft u andere vragen?* Neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Ik heb een chromebook van school gekregen. Moet ik dit in de eerste week inleveren? Nee, uw kind heeft het nog nodig voor het thuisonderwijs.

* Het team heeft vakantie tot en met 10 mei en zal uw vragen vanaf 11 mei beantwoorden. Heeft u zeer dringende vragen die niet kunnen wachten tot 11 mei, mail dan naar info@osbsdekameleon.nl.

Deze coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. We zijn blij dat het kleine beetje ruimte dat het kabinet ziet voor versoepeling van de maatregelen wordt benut voor de bassischoolkinderen. Natuurlijk plaatst het ons met zijn allen – u als ouders en ons als school – nog steeds voor allerlei praktische dilemma’s. Maar we hebben alle vertrouwen dat we hier samen uitkomen, zoals dat tot nu toe ook steeds gelukt is. Dank voor uw medewerking en begrip.

Klik hieronder voor het aangepaste schoolrooster

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut, directeur osbs De Kameleon

Update 13 23-04-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zoals u dinsdag tijdens de persconferentie van premier Rutte heeft kunnen horen, is er besloten dat de basisscholen na de meivakantie weer deels open kunnen.

Wij zijn als team hard bezig om dit vorm te geven. Wij hebben ons hierbij te houden aan de richtlijnen van het RIVM en stichting BOOR. Dit houdt in dat leerkrachten die vallen onder de risicogroep, thuis moeten werken. Ook moeten wij er rekening mee houden dat beschikbare leerkrachten klachten kunnen ontwikkelen, waardoor zij ook niet meer op school aanwezig mogen zijn. Daarnaast zijn wij nog steeds verantwoordelijk voor opvang van leerlingen, waarvan de ouders een vitaal beroep hebben.  Dit heeft gevolgen voor de bezetting van de groepen en de lestijd die wij op school kunnen bieden. 

Zodra wij de organisatie rond hebben, zullen wij u in de meivakantie via de mail, de website en de basisschoolapp op de hoogte brengen. Omdat de organisatie tijd kost, hebben wij besloten om de school vanaf dinsdag 12 mei te openen.

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut

directeur osbs De Kameleon

Update 12 21-04-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vanavond was de persconferentie over de coronamaatregelen. Vanaf 11 mei (na de meivakantie) gaan de basisscholen gedeeltelijk open. Wij zullen daarbij rekening houden met de richtlijnen van het RIVM.

De aankomende dagen zal het team van de Kameleon zich hierop voorbereiden. Zodra wij weten hoe het onderwijs na de meivakantie wordt ingericht, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Houd de website, de Basisschoolapp en uw mailbox in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut

Update 11 20-04-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hieronder de informatie voor het wisselen van de lespakketten. Leest u
onderstaande informatie alstublieft goed door!

Wanneer?  : Donderdag 23 april. Let op! Dit geldt ook als uw kind digitaal werkt!

Wat?            : Afhalen lespakket 6 + inleveren lespakket 5.  * Lespakket 6 bevat schoolwerk voor donderdag 23 april, vrijdag 24 april EN voor maandag 13 mei ,dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei na de meivakantie.

Waar?         : Op de locatie van uw kind. Kijk goed bij welk raam u het pakket moet afhalen

Hoe laat?   : Tussen 09:00 en 12:00 uur

LET OP!      : Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar!

Aanvullende informatie: De school blijft gesloten t/m vrijdag 24 april. Daarna is het meivakantie t/m 8 mei. In de meivakantie zal er geen schoolwerk gegeven worden. Wel kunnen de kinderen in de vakantie oefenen met de software. De leerkrachten geven hierover aanstaande donderdag informatie mee.

Dinsdag 21 april wordt er om 19:00 uur een persconferentie gehouden waarin ook wordt besproken of de scholen na de meivakantie (gedeeltelijk) open zullen gaan. Zodra wij hier meer over kunnen vertellen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Houd daarom de website en uw mailbox
goed in de gaten.

Update 10 14-04-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hieronder de informatie voor het wisselen van de lespakketten. Leest u
onderstaande informatie alstublieft goed door!

Wanneer?  : Donderdag 16 april. Let op! Dit geldt ook als uw kind
digitaal werkt!

Wat?            : Afhalen lespakket 5 + inleveren lespakket 4.

Waar?         : Op de locatie van uw kind. Kijk goed bij welk raam u het pakket moet afhalen

Hoe laat? : Tussen 09:00 en 12:00 uur

LET OP!      : Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar!

Aanvullende informatie: De school blijft gesloten t/m vrijdag 24 april. Daarna is het meivakantie t/m 8 mei. In de meivakantie zal er geen schoolwerk gegeven worden. Wij verwachten in de week van 20 april meer
duidelijkheid te krijgen over de periode na de meivakantie. Zodra hier meer
over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Firdevs Durgut

Directeur osbs De Kameleon

Update 9 6-04-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Morgen (dinsdag 7 april) tussen 10:00 en 11:00 uur kunt u met problemen
over niet (goed) werkende schoollaptops terecht op school aan de locatie Carnissedreef. Dit is alleen voor laptops die door de school zijn uitgeleend.

Hieronder de informatie voor het wisselen van de lespakketten. Leest u
onderstaande informatie alstublieft goed door!

Wanneer?  : Donderdag 9 april

Wat?            : Afhalen lespakket 4 + EN inleveren lespakket 3

Waar?         : Op de locatie van uw kind. Kijk goed bij welk raam u het pakket moet afhalen

Hoe laat?     : Tussen 09:00 en 12:00 uur

LET OP!      : Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar!

Lespakket 4 (donderdag 9 april t/m woensdag 15 april) heeft door de
feestdagen Goede Vrijdag en Pasen maar 3 lesdagen; donderdag, dinsdag en
woensdag. Uw kind krijgt voor 3 dagen schoolwerk om te maken.

Update 8 2-04-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eergisteren heeft het kabinet besloten om de maatregelen te verlengen. Ook de scholen blijven langer dicht. Dit houdt in dat wij dicht blijven tot en met de meivakantie. Dit is natuurlijk erg jammer voor de leerlingen en de leraren. We snappen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van ieders gezondheid. En dat staat natuurlijk voorop.

We gaan er de komende periode weer het beste van maken. Het onderwijs op afstand is even wennen, maar het verloopt inmiddels steeds beter. Er is regelmatig contact tussen school en thuis en de meeste leerlingen zijn goed bezig met de lespakketten. De komende weken zullen we dit onderwijs op afstand steeds verder proberen te verbeteren. We willen dat de leerlingen zich ook in deze periode blijven ontwikkelen. De meivakantie van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei gaat door zoals gepland. In deze periode is er dus geen onderwijs. 

Wij begrijpen dat deze situatie veel van u en de leerlingen vraagt en dat dit niet altijd makkelijk is. Zeker nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de school. Heeft u vragen of tips nodig, dan kunt u de leerkracht mailen. Wij zullen altijd voor u klaarstaan. 

We wensen u veel sterkte en succes in deze onwerkelijke tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Firdevs Durgut

Directeur osbs De Kameleon

Update 7 31-03-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Bij deze de informatie voor het wisselen van de
lespakketten. Leest u onderstaande informatie alstublieft goed door!

Wanneer? : Donderdag 2 april

Wat?            : Afhalen lespakket 3 + Rapport 2 EN inleveren lespakket 2

Waar?         : Op de locatie van uw kind. Kijk goed bij welk raam u het pakket moet afhalen

Hoe laat?     : Tussen 09:00 en 12:00 uur

LET OP!         : Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar!

Tot donderdag!

Vriendelijke groet,

Het team van osbs De Kameleon

Update 6 25-03-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Bij deze de informatie voor het wisselen van de
lespakketten. Leest u onderstaande informatie alstublieft goed door!

Wanneer?   : Donderdag 26 maart

Wat?            : Afhalen lespakket 2 EN inleveren lespakket 1

Waar?          : Op de locatie van uw kind. Kijk goed bij welk raam u het pakket moet afhalen

Hoe laat?     : Tussen 09:00 en 12:00 uur

LET OP!         : Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt van elkaar!

Tot morgen!

Vriendelijke groet,

Het team van osbs De Kameleon

Update 5 20-03-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij hopen allereerst dat alle leerlingen en de ouders het goed maken in deze onzekere tijden. 

Gisteren zijn de lespakketten op beide locaties uitgedeeld. Wij zijn enorm blij met de grote opkomst bij het ophalen van het lespakket. Wij vragen u om de lespakketten op donderdag 26 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur op de locatie van uw kind in te leveren. 

Wij zijn momenteel druk bezig met de lespakketten voor de volgende periode. Deze wordt mogelijk een combinatie van lespakket en digitaal thuisonderwijs. U wordt hier zo snel mogelijk verder over geïnformeerd. De groepsleerkrachten sturen maandag 23 maart een mail naar de ouders. Wij vragen u om uw mailbox in de gaten te houden. 

Wij kunnen ons voorstellen dat sommige ouders en kinderen vragen hebben over het coronavirus. De stichting Lezen en Schrijven heeft hierover een animatie gemaakt. U kunt hem hier bekijken.

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut 

Update 4 18-03-2020

Betreft: Lespakket

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Morgen, donderdag 19 maart, verwachten we u tussen 9.00 en 12.00 uur op de locatie van uw kind om het lespakket op te halen. 

Wij vragen u dagelijks de ontwikkelingen te volgen op onze schoolwebsite:www.osbsdekameleon.nl

Met vriendelijke groet,
Firdevs Durgut
Directeur osbs De Kameleon

Update 3 17-03-2020

Beste ouders/verzorgers,

Hieronder vindt u een overzicht van e-mailadressen van de groepsleerkrachten. Wij vragen u om een mail te sturen naar de groepsleerkracht van uw kind(eren), zodat de leerkracht van uw kind met u kan communiceren over het thuisonderwijs.  

Wij verwachten dat u  voor vrijdag 20 maart een mail hebt gestuurd naar de groepsleerkracht. In de mail vermeldt u de naam+achternaam van uw kind. 

Met vriendelijke groet,

Firdevs Durgut

Directeur 

Groep 1a ilse@osbsdekameleon.nl
Groep 1bkaoutar@osbsdekameleon.nl
Groep 1c yasmin@osbsdekameleon.nl
Groep 2a paula@osbsdekameleon.nl
Groep 2b eva@osbsdekameleon.nl
Groep 3a jennifer@osbsdekameleon.nl
Groep 3b kirsten@osbsdekameleon.nl
Groep 4a robin@osbsdekameleon.nl
Groep 4b annette@osbsdekameleon.nl
Groep 5a intan@osbsdekameleon.nl
Groep 5b sven@osbsdekameleon.nl
Groep 6a kathy@osbsdekameleon.nl
Groep 6b louise@osbsdekameleon.nl
Groep 7a geraldine@osbsdekameleon.nl
Groep 7b laura@osbsdekameleon.nl
Groep 8a gertjan@osbsdekameleon.nl
Groep 8b hans@osbsdekameleon.nl
Schakel 1 jetske@osbsdekameleon.nl
Schakel 2 althea@osbsdekameleon.nl
Schakel 3 gaby@osbsdekameleon.nl
Schakel 4 jetske@osbsdekameleon.nl
Algemene vragen info@osbsdekameleon.nl

Update 2 Corona virus

betreft: thuisonderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De Kameleon is in verband met het Coronavirus tot en met maandag 6 april gesloten. Vandaag is het team bij elkaar gekomen om op het gebied van thuisonderwijs oplossingen te bedenken voor de korte en lange termijn. De beslissingen die wij vandaag genomen hebben zijn gemaakt op basis van de huidige situatie en informatie vanuit het ministerie. Het kan zijn dat wij andere beslissingen moeten nemen in de komende periode, als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Voor nu hebben wij de oplossingen hieronder bedacht.

Op korte termijn

De komende dagen maken de groepsleerkrachten een lespakket voor thuis. Met dit pakket kan uw kind thuis werken aan de lesstof. In de begeleidende brief van de leerkracht kunt u lezen wat er verwacht wordt van de kinderen en/of ouders. 

Dit pakket kan donderdag 19 maart tussen 09.00 en 12.00 uur opgehaald worden op de eigen locatie.  

Wij vertrouwen erop dat u deze mogelijkheid aangrijpt, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat uw kind thuisonderwijs krijgt. 

Op lange termijn

Naast het lespakket zoeken wij ook naar een manier om lessen en opdrachten digitaal aan te bieden.

Dit zou kunnen via het Coolportaal van Cloudwise en Google classroom. Op deze manier houden wij meer zicht op de vorderingen van de kinderen en kunnen wij snel en gericht feedback geven op het gemaakte werk. 

Wij willen graag weten welke kinderen thuis kunnen werken met een laptop, computer of tablet met een goed werkende internetverbinding. 

Wij vragen u om voor woensdag 18 maart 12.00 uur een mail te sturen naar info@osbsdekameleon.nl met daarin de volgende informatie:

 • de naam en achternaam van uw kind
 • de groep van uw kind
 • laptop/computer of tablet met internetverbinding→ ja of nee 

Wij rekenen op uw medewerking op de korte en lange termijn.  De ontwikkelingen gaan heel snel, dus wij vragen u dagelijks de website www.osbsdekameleon.nl te volgen. Houd ook de websites van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.

Met vriendelijke groet, 

Firdevs Durgut

Directeur osbs De Kameleon

Update 1 Corona virus

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag, 15 maart jl, heeft het kabinet besloten dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten. Dit betekent dat ook De Kameleon vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het is mogelijk dat deze periode wordt verlengd. We begrijpen dat opvang voor sommige gezinnen heel moeilijk zal zijn en wensen u heel veel sterkte daarbij. 

Voor kinderen van ouders met vitale beroepen is de school de komende dagen geopend als u geen opvang voor uw kind kunt vinden. Uw kind kan dan naar school komen. Let op! Kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school komen. Mocht uw kind naar school komen, dan kunt u een mail sturen naar info@osbsdekameleon.nl.

Zie de lijst met vitale beroepen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen om te bepalen of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Deze week maken we op De Kameleon een plan hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u hier later deze week verder over via onze website. 

We begrijpen dat deze situatie veel vragen bij u kan oproepen. Om u hierop een antwoord te kunnen geven, vragen wij u te mailen naar: info@osbsdekameleon.nl 

Kort samengevat:

 • De school is gesloten van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april
 • Voor vragen kunt u mailen naar info@osbsdekameleon.nl 
 • U kunt het laatste nieuws volgen via onze basisschoolapp en onze website www.osbsdekameleon.nl 
 • Van de ouders met vitale beroepen, waarvan de kinderen naar school zullen komen, ontvangen wij graag een mail op info@osbsdekameleon.nl

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. Een ideale oplossing bestaat er niet. Wij zullen onze afwegingen maken in het belang van de kinderen. We rekenen op uw begrip en steun. 

Met vriendelijke groet, 

Firdevs Durgut

Directeur osbs De Kameleon

Van harte welkom op de website van openbare sportieve basisschool De Kameleon.
Op deze website kunt u, via het menu aan de rechterkant, informatie vinden over onze school.

Wellicht volgt uw kind onderwijs op De Kameleon en wilt u via de website meer lezen over wat hij of zij doet. Misschien bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind of wilt u gewoon meer weten over onze school. Wij hopen dat u met veel plezier onze website zult bekijken en de juiste informatie kunt vinden.

Mocht u die informatie niet kunnen vinden of wilt u meer weten over De Kameleon, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@osbsdekameleon.nl

Schooltijden

wij werken met het

“vijf gelijke dagen model”

Dit betekent dat wij elke dag dezelfde tijd starten en stoppen.

Groep 1 tot en met 8 en de schakelgroepen beginnen elke dag om 8.10 uur en stoppen om 14.20 uur.

Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag!!

Blijf op de hoogte via de app van De Kameleon!

De app kunt u installeren via Basisschool App welke verkrijgbaar is  in Google play of de Apple app store.

Download de flyer om te zien hoe u dat doet.

Downloaden (PDF, 1.3MB)

Om de App goed te benutten is het belangrijk dat u een inlogcode aanvraagt.
Met deze code kunt u het Klassenboek bekijken en kunt u berichten ontvangen in uw persoonlijke inbox.

Lukt dit niet, neem dan alstublieft contact op met de leerkracht van uw kind of mail naar meester André, andre@osbsdekameleon.nl

Het Klassenboek, de berichten, de foto’s en de video’s zijn alleen te zien door de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groep.

Volg ons via Facebook

Op onze Facebook pagina wordt u regelmatig geïnformeerd over actuele zaken en interessante gebeurtenissen op onze school.

Bekijk hier onze Facebook pagina…