Vertrouwen
 

Ouders

Wij zien ouders als onze bondgenoten en wij stellen hun inbreng en aanwezigheid erg op prijs. Aan de linkerkant kunt u onder de kopjes meer lezen over de verschillende manieren waarop ouders betrokken zijn bij onze school. Onder het kopje ‘nieuwe ouders’ vindt u informatie over instanties in onze wijk.

 

De gids Basisonderwijs 2012-2013 is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze gids informeert ouders en verzorgers onder meer over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat. Deze gids is niet te bestellen, maar wel te downloaden via bovenstaande link.