Vertrouwen
 

Gedragsregels

Handelend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid werkt De Kameleon aan de basiswaarden van de democratische samenleving als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, wederzijds respect, begrip en verdraagzaamheid.
Al deze waarden liggen ten grondslag aan de omgang met elkaar en aan het pedagogisch klimaat van de school. Deze waarden zijn voor de school niet onderhandelbaar en zijn geformuleerd in concrete gedrags- en omgangsregels.

 

Deze regels gelden voor leerlingen, ouders, personeel en iedereen die de school binnenstapt:

 • er wordt niet gepest, gediscrimineerd of gevochten;

 • kwetsend en grof (schunnig) taalgebruik is niet toegestaan;

 • het onderwijs wordt niet onderbroken of verstoord door grensoverschrijdend gedrag (onder grensoverschrijdend gedrag verstaat de school gedrag dat ten koste gaat van een ander);

 • er worden geen spullen van een ander vernield of zoekgemaakt; dat geldt ook voor eigendommen van de school en voor het schoolgebouw;

 • problemen worden op basis van gelijkwaardigheid, in dialoog en met respect voor elkaar aangepakt;

 • leerlingen, ouders en personeel dragen zorg voor een schoon en mooi schoolgebouw.

 

De volgende regels gelden voor leerlingen en/of ouders:

 • het gebruik van mobiele telefoons en geluidsapparatuur is onder schooltijd niet toegestaan. Zie ons telefoonbeleid;

 • het is nadrukkelijk verboden om, zonder toestemming, foto’s, filmpjes en/of geluidopnames te maken van personeelsleden en/of (mede)leerlingen om deze al dan niet op internet te plaatsen;

 

Naast bovenstaande regels heeft de school ook een vijftal basisafspraken waar ze de leerlingen in onderlinge omgang met elkaar aan houdt. Deze regels staan centraal in de Kanjertraining en komen regelmatig in de lessen aan bod:

 • We vertrouwen elkaar

 • We helpen elkaar

 • Niemand speelt de baas

 • Niemand lacht uit

 • Niemand doet zielig.