Vertrouwen
 

Burgerschapsonderwijs

Visie op burgerschapsvorming

De Kameleon wil bevorderen dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritisch-democratische burgers. Hierbij gaat het om participeren in de maatschappij, autonoom kunnen zijn gecombineerd met sociale betrokkenheid en een kritische houding.

 

Handelend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid legt De Kameleon de focus op de volgende doeldomeinen en integreert burgerschapsvorming in haar onderwijscurriculum:

 • Kwalificatie: focus op kennis en vaardigheden die kinderen kwalificeren voor participatie aan de samenleving.
 • Socialisatie: focus op normen, waarden, cultuur en tradities met als doel sociaal en ecologisch bewustzijn te ontwikkelen.
 • Identiteitsontwikkeling: focus op het geven van ruimte aan het kind om de persoonlijkheid te vormen.

 

Burgerschapsonderwijs

Op de Kameleon staan er gedurende het schooljaar diverse lessen en activiteiten op het programma. De meeste doelen/competenties worden verweven aangeboden in het aanbod van de volgende methodes:  

 

 • Kanjertraining;  
 • Veilig Leren Lezen (onderbouw en schakelbouw);
 • Zaken van Zwijsen (wereldoriëntatie);
 • Taal Actief; 
 • Wereld voor Woorden (taalprogramma schakelklassen);
 • Begrijpend luister- en leeslessen (uit o.a. geselecteerde burgerschapsboeken waarbij wordt aangesloten bij de centraal gestelde bouwsteen). 

  

Naast bovenstaande methodelessen staan de volgende activiteiten op het programma:  

 • Goede doelen acties;
 • Internationaal kinderfeest (INK);
 • Uitstapjes naar educatieve instellingen; 
 • Activiteiten met en voor de buurtbewoners; 
 • Activiteiten in de buurt. 

 

Burgerschapskalender 

Om tot een compleet aanbod te komen voor burgerschap, is er een burgerschapskalender ontwikkeld. Op de kalender staan iedere maand speciale dagen/weken centraal. Deze dagen/weken sluiten aan bij de bouwstenen van het burgerschapsonderwijs. Op deze manier wordt er ook aangesloten op de actualiteit.