Vertrouwen
 

Klachtenprocedure

Klachtenregeling & vertrouwenspersonen

Misverstanden kunnen overal voorkomen. Ouders zijn altijd welkom om dergelijke punten te bespreken met de groepsleerkracht, het managementteam of de directeur. In goed overleg streeft de school naar oplossingen. Indien de ouders en school er samen niet uitkomen, kunnen de vertrouwenspersonen worden ingeschakeld. De interne vertrouwenspersonen zijn mw. Althea Tournier en mw. Karin Schaeffer. Zij zullen de ouders verder helpen en indien nodig wijzen op de klachtenregeling. Zie hiervoor de website onder ‘protocollen’. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, is er een rol voor de externe vertrouwenspersoon.

 

BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen. Medewerkers, ouders, leerlingen en anderen die een taak hebben op school of binnen het bestuur kunnen bij hen terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen onze organisatie kan hij of zij terecht bij de externe vertrouwenspersoon. 

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen:  

Mw. Seema Ouweneel

Telefoon: 06-46136150
E-mail: seenema@xs4all.nl 

 

Dhr. Arnoud Kok

Telefoon: 06-14399025
E-mail: arnoud@purpl3.nl 

 

Mw. Jakkie Ames

Telefoon: 06-13570625
E-mail: jakkie_ames@hotmail.com

 

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

 

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt altijd een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

 

Onderstaand vindt u het formulier voor de klachtenregeling van BOOR:

BOOR klachtenregeling