Vertrouwen
 

Missie en visie van de Kameleon

Missie en visie

De Kameleon heeft de ambitie om uitstekend onderwijs te realiseren dat op maat, toekomst- en oplossingsgericht is, uitgaat van diversiteit en wordt gegeven vanuit de passie voor het kind.
Deze ambitie realiseert het team door uitdagend, ondersteunend en kansrijk onderwijs te bieden dat uitgaat van het talent van ieder kind en door het kind als mede-eigenaar van zijn leerproces te beschouwen.
 
Het onderwijs op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden zowel binnen als buiten de school.

 

Motto en kernwaarden

Samen verder komen

In het motto staan de beginletters van de kernwaarden van de school, namelijk vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid.

De kernwaarden vormen het uitgangspunt van het onderwijs op De Kameleon. Vertrouwen is de basiswaarde. Het staat voor het vertrouwen van het team in het streven van kinderen naar ontwikkeling.

 

De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om kritisch democratische burgers te zijn waarbij het kind autonomie en kritisch denken combineert met sociale betrokkenheid:

 

‘Zorg goed voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.’

 

Hier liggen de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid aan ten grondslag.

 

Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten.