Vertrouwen
 

Aanmelden en zorgplicht

Kennismaking
Bent u zich aan het oriënteren voor een school voor uw kind en wilt u kennismaken met De Kameleon? Dat kan. Kennismakingsgesprekken, rondleidingen en intakegesprekken vinden plaats op de maandag en dinsdag. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar:

Locatie Fazantstraat (groep 1 t/m 3): 010 481 71 35
Locatie Carnissedreef (groep 4 t/m 8 en de schakelklassen voor nieuwkomers/taalklassen): 010 480 85 68

 

Aanmelden

Vanaf 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, kunt u een aanmelding doen voor onze school. Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.

 

Download het schoolondersteuningprofiel (SOP)

  

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. 

 

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Als onze school niet de passende plek is voor uw kind dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen. 

 

Wij hebben geen zorgplicht als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  In schooljaar 2023-2024 zitten de volgende groepen vol:

  • Alle schakelgroepen
  • groepen 2 

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.  

 

Informatie aanmelden zij-instroom van andere basisschool

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. 

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

 

Download het aanmeldformulier voor groep 1 en 2 Download hier het aanmeldformulier voor de schakelklassen of zij-instroom