Vertrouwen
 

Leertijduitbreiding

De Kameleon biedt extra onderwijsuren aan in het kader van dagprogrammering, vanuit het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB). Het aanbod van dagprogrammering is qua organisatie verweven in het reguliere rooster onder schooltijd en na schooltijd. Passend bij de visie van de Kameleon om kinderen mede-eigenaar te laten zijn van hun leerproces, biedt de school keuze-uren aan na schooltijd. De leerling bepaalt zelf (met de ouders) of het deel wil nemen aan het aanbod na schooltijd, en welk aanbod de leerling wil volgen.

 

Het totale aanbod is gevarieerd. Naast het versterken van de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal zijn ook de volgende onderdelen opgenomen in het aanbod: Sport, techniek, drama, muziek, handvaardigheid, Engels, koken, klusklas, artlessen,diverse talentklassen, bewegen met ouder en kind en digitale geletterdheid. Per leerjaar kan het aanbod verschillen.