Vertrouwen
 

Schooltijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

De Kameleon werkt met een 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat de leerlingen maandag t/m vrijdag dezelfde tijden naar school gaan. Omdat de lessen direct beginnen, verwachten wij alle leerlingen om 08:10 uur op het schoolplein. De leerkrachten nemen de leerlingen mee naar binnen.

 

Heeft u kinderen op beide locaties?

Dan kunt u, in overleg met de leerkracht, uw kind aan de locatie Fazantstraat eerder naar school brengen. Uw kind is dan vanaf 08:00 uur welkom in de school en kan na schooltijd (14:20) even op school op u wachten.

 

Vakanties en studiedagen

De vakanties en studiedagen vindt u in onze jaarplanner.

Jaarplanner De Kameleon